Strona w budowie
link do strony zumi:

http://www.zumi.pl/2598191,Piramida_Jakub_Struzynski._Biuro_projektowe__biura_projektowe,Wrzaca%20Wielka,firma.html#!s=mapPage
http://www.zumi.pl/2598191,Piramida_Jakub_Struzynski._Biuro_projektowe__biura_projektowe,Wrzaca%20Wielka,firma.html#!s=mapPage
// (function(){var marker,map=new zumi.maps.Map("zumiMap", {"apiKey": "E87A5A63C3AD2878E0434628AE0A9FDB"});map.afterLoad(function() {document.getElementById("zumiMap").className += " zumi_creator";marker=map.addMarker({lat: 52.26152,lng: 18.679232},{letter: "A", type: "main"});marker.bindPopup('

Jakub Stru\u017Cy\u0144ski

601-986-079

w okolicy|dojazd
');marker.openPopup();map.setCenter({lng: 18.679232,lat: 52.26152}, 10);});})(); //
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl